Doneer

U kunt het werk van GR FOUNDATION op verschillende manieren steunen. U kunt goederen en diensten leveren.

Ook kunt u de stichting financieël helpen. Dit voor het ter plekke aanschaffen van o.a. levensmiddelen, toiletartikelen, huishoudelijke spullen, en nog veel meer voor de gehandicaptenzorginstelling, kindertehuis en gezinnen die het hard nodig hebben. Wilt u geld doneren dan is dit zeker van harte welkom.

U kunt zelf een gift over maken naar ons rekeningnummer: NL54 INGB 0007 1733 62 op naam van STICHTING GAYTRIE RAMSOEKH FOUNDATION.

GR FOUNDATION is geregistreerd bij de belastingdienst.

Wij zijn geen grote stichting en onze doelen zijn zeker niet groot. We houden het klein en doen dat wat voor ons haalbaar is om uit te voeren. Wij willen zo transparant mogelijk zijn om mensen het vertrouwen te geven en kenbaar te maken dat onze stichting GEEN commerciële en winstgevende doeleinden heeft. Alle informatie m.b.t. de projecten, donaties, besteding geld wordt op onze website grfoundation.nl bekendgemaakt zodat iedereen de stand van zaken kan volgen.